انتخاب محل قرارگیری جعبه کلکتور نیوپایپ

تنها مکانی که پس از ملات ریزی روی لوله ها برای کنترل سیستم گرمایش از کف نیوپایپ دسترسی به آن وجود دارد، داخل جعبه کلکتور است. انتخاب محل جعبه کلکتور فرآیند پیچیده ای نیست ولی نباید آن را ساده انگاشت. یکی از اصول انتخاب محل ،کلکتور پنهان کردن جعبه کلکتور، که اغلب کارفرمایان بدان توجه دارند است بهترین حالت محل نصب کلکتور در میان پروژه (ساختمان) است چرا که در این حالت توزیع دمای یکنواختی را در مدارها خواهیم داشت. بهترین راه حل برای انتخاب محل جعبه کلکتور پس از گذراندن محدودیتها، این است که پلان ساختمان را مربع یا مستطیل فرض کرده و قطرهای آن به هم وصل شود. هر چه محل کلکتور به تقاطع قطرها نزدیک تر باشد، انتخاب بهتری صورت گرفته است.
بسیاری از نصابان و کارفرمایان تمایل دارند تا جعبه کلکتور را در محل سرویسها قرار دهند. در صورتی که اگر تجمع لوله ها از داخل سرویس عبور کنند مشکلات عدیده ای از قبیل گرم شدن بیش از حد سرویس مذکور را در پی خواهد داشت. پس بهتر است جعبه کلکتور داخل اتاق و یا سرویسی که در آن ممکن است در مواقع حساس و بحرانی بسته باشد قرار نگیرد. بعضی دیگر نیز تمایل دارند جعبه کلکتور را در تراس (بالکن) قرار دهند اما به دلیل این که سیستم گرمایش از کف در فصول سرد سال مورد استفاده قرار میگیرد و این محل در معرض هوای سرد قرار دارد اتلاف انرژی زیادی خواهد داشت و چه بسا در مواقع حساس از یخ زدگی مصون نباشد. ممکن است دسترسی به جعبه کلکتور و اتصالات مربوطه تا سالها نیاز نباشد، اما همواره باید دسترسی آسان به آن مد نظر قرار گیرد محل جعبه کلکتور باید در همان طبقه ای که گرمایش از کف اجرا شده باشد.نیوپایپ

کلکتور نیوپایپ

پس از لوله های نیوپایپ کلکتورها مانیفولدها شاید مهمترین جزء سیستم گرمایش از کف نیوپایپ باشد برای توزیع آب گرم تولید شده بین مدارهای موازی و بازگشت آب از همان مدارها به سیستم مرکزی از کلکتورهای رفت و برگشت استفاده میشود. محل نصب کلکتورهایی رفت و برگشت ترجیحاً محلی است که مدارهای هم طول در سیستم کنترل معمولی را ایجاد کند هر سیستم گرمایش از کف چه روش کنترل معمولی چه روش کنترل ترموستاتیک دارای یک کلکتور رفت (تغذیه و یک کلکتور برگشت است. ضمناً همه لوله ها در کلکتورهای رفت و برگشت به هم میرسند. یک لوله با سایزهای بالاتر از سایز لوله های کف به عنوان ورودی به کلکتور رفت وارد شده و آن را تغذیه می کند. کلکتور برگشت نیز آب لوله ها را به منبع حرارتی منتقل میکند. کلکتور رفت در پایین و کلکتور برگشت در بالا قرار گرفته و شیر هواگیری روی کلکتور برگشت قرار میگیرد. این امر به دلیل تسهیل در سیستم هواگیری بوده، چرا که هوای داخل سیستم گرمایش از کف حبابهای داخل لوله در کلکلتور برگشت نیوپایپ جمع آوری شده و اگر بالا باشد هواگیری آن بهتر انجام خواهد شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید